Πρόσκληση για Εθελοντικό Καθαρισμό στο Πέρανι

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ προσκαλεί όσους εθελοντές το επιθυμούν, προκειμένου να συνδράμουν στον καθαρισμό που θα πραγματοποιηθεί στην Πρώτη Είσοδο ΠΕΡΑΝΙ την:

11/06/2022 και ώρα 08:00

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε να προσφέρετε εθελοντική προσφορά κατά την ανωτέρω ημερομηνία, όπως εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας στο Email του Γραφείου Εθελοντών.

Σας ευχαριστούμε!